V tomto kurzu najdete prezentace, učební texty a další podklady pro kurz pro pracovníky školních knihoven. Kurz je realizován za finanční podpory MAP ORP Ostrava II. 


E-learningová podpora kurzu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě - Knihovník/knihovnice v přímých službách. 

Kurz je určen široké odborné veřejnosti jako doplnění chybějící kvalifikace. Je realizován formou blended learningu, tedy kombinací distančního studia (e-learningu) a frontální výuky (workshopů). V tomto e-learningnovém kurzu se  pravidelně každý týden studentům otevře vždy jedno dané téma v podobě studijních materiálů. Součástí kurzu budou průběžné procvičovací úkoly a testy. Frontální výuka má podobu praktického semináře, který se bude konat v počítačové učebně Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. 

Cílem kurzu je připravit posluchače k úspěšnému absolvování zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.

Kurz je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci projektu Veřejné informační služby knihoven VISK 2.

Forma kurzu: tutorovaný; blended learning

Začátek kurzu: září 2024

Registrace do kurzu a další informace: Mgr. Radka Krejčí, radka.krejci@msvk.cz