Topic outline

 • Info

  Pokud píšeš seminárku, maturitní nebo jinou kvalifikační sš práci, je tento kurz právě pro tebe! 

  Kurz neobsahuje vše, co by se dalo k tématu říct. 

  Pro individuální pomoc kontaktuj vzdělávací posádku Moravskoslezské vědecké knihovny - vyplň formulář s dotazem nebo piš na studentcentrum@msvk.cz 

  • Výběr tématu a stanovení problému

   Výběr tématu je extrémně důležitý, protože se od něj bude odvíjet to, jak se ti na práci bude chtít makat. 

   • Aby psaní někam vedlo, je třeba stanovit problém tzn. to, co mě bude zajímat. Většinou je problém formulován pomocí výzkumné otázky. 
   • Krom výzkumné otázky se dá použít i hypotéza, tzn. tvrzení, který mám za úkol potvrdit nebo vyvrátit.
   • Správně formulovaná otázka nebo hypotéza je základ úspěchu, díky nim má psaní nějaký cíl a je možné rozvíjet nějakou myšlenku. 

   V příloze této lekce je materiál, ve kterém se dozvíš vše potřebné o výzkumné otázce i hypotéze:

  • Z čeho čerpat a kde hledat zdroje?

   Dobrá seminárka vyžaduje kvalitní zdroje!

   Google Scholar je jednoduchý a účinný nástroj  pro vyhledávání odborných informací. Jedná se o vyhledávač fungující na stejném principu jako klasický Google s tím rozdílem, že se zde nevyskytují reklamy, blogy a další neakademický obsah.  

   Po zadání klíčových slov se objeví seznam výsledků sestávající s publikací, akademických prací, článků atd. Výhodou Google Scholaru je možnost okamžitého citování - při kliknutí na obrázek uvozovek se objeví vygenerovaný záznam o zdroji (tzn. bibliografický záznam, který se uvádí do seznamu zdrojů). 

   Dotaz: "globální oteplování" AND "hladin* oceánů" - uvozovky zajistí, že vyhledávač hledá celou frázi. Hvězdička * na konci slova hladin* znamená, že vyhledávač bude nacházet všechny proměny slova, které se můžou měnit díky skloňování, tzn. hladin oceánů, hladiny oceánů, hladinou oceánů, hladinami oceánů...    Google scholar našel hodně vysokoškolských prací. Bakalářky a diplomky jsou fajn zdroje inspirace, ale pozor! Antiplagiátorské systémy je prohledávají jako první. Tzn. že je vždy třeba všechny informace řádně ocitovat. 

   Každá vysoká škola má vlastní úložiště diplomových prací, Theses.cz je hlavní vyhledávač, kterým můžeš prohledávat velkou část z nich, odkaz níže: 

  • Jak má práce vypadat? (z hlediska členění)

   Každá škola má většinou vlastní požadavky na to, jak by měla sš práce vypadat z hlediska struktury. 

   Pokud jde jen o krátkou seminárku, je možné, že se nebude muset nijak výrazně členit (i tak bude mít seminárka minimálně úvodní a závěrečný odstavec). Pokud jde o delší kvalifikační / maturitní práci, jejich struktura zřejmě bude mít jasně definované pravidla. 

   Základem je úvod, "prostředek" a závěr (klasika)

   • V úvodu nastíním problém: co řeším, jak to řeším, proč to řeším, k čemu chci dojít...
   • Prostředek práce se většinou soustředí přesně na to, co a jak dělám, tzn. co čtu, co se dozvídám, co zkoumám, jak to analyzuju ... 
   • Závěr práce by měl odpovědět na to, zda se můj cíl povedl, tzn. co jsem řešil/a a jak jsem to vyřešil/a (pokud pokládám otázku - v závěru na ni musím odpovědět, pokud formuluji hypotézu -  v závěru ji musím potvrdit / vyvrátit). 

   A protože ukázka je lepší než vysvětlování v příloze této lekce jsou 2 dokumenty

   • Přírodovědná vzorová sš práce ukazuje, jak by vypadl text, jehož autor zkoumá vliv 2 hnojiv na produkci rajčat. 
   • Humanitní vzorová sš práce řeší, jestli existuje vztah mezi krásou plyšáků a živými zvířaty. 
  • Citování

   Odkázat na zdroj můžeme pomocí citace nebo parafráze.

   Citace - doslovný přepis cizího textu, vždy v uvozovkách, příklad:  
   Nightingaleová (1946, str. 8) ve své knize říká: „Základním pravidlem ošetřovatelství, první a poslední věcí, na kterou musí každá sestra upínat svou pozornost, první nezbytností vůči pacientovi, bez které je vše ostatní, co byste pro něj mohli udělat k ničemu a téměř bych řekla že to můžete vynechat, je: Udržujte vzduch, který vdechuje stejně čistý jako venkovní vzduch, aniž byste pacienta ochladili.“

   Parafráze - vlastními slovy shrneme cizí text nebo myšlenku, text můžeme přeformulovat, ale nesmíme měnit význam originálu

   Nightingaleová (1946, str. 8-10) upozorňuje na podstatnou roli, kterou hraje větrání v péči o pacienta.


   Ať už text parafrázujeme nebo citujeme, na zdroj musíme odkázat vždy!

   Více o citování v prezentaci níže: 

  • Citační manažery a generátory

   Citování významně usnadní nástroje jako jsou citační generátory a manažery. Existuje mnoho druhů těchto nástrojů: CitacePRO, Zotero, Mendeley atd.

   CitacePRO na stránkách MSVK https://www.svkos.cz/katalog-a-databaze/citacepro/