Kyberbezpečnost – Jak se neztratit v kyberprostoru (základní pojmy, kyberkriminalita). S jakými hrozbami se setkáme nejčastěji (veřejná wifi, hesla, osobní údaje). Jaké jsou nejčastější formy útoku (malware, phishing) a jak jim předcházet.

Lektor: Míša Mrázová, kontakt: michaela.mrazova@msvk.cz