Topic outline

 • Kybernetická bezpečnost - Vláda ČR

  Kybernetická bezpečnost může být definována několika různými způsoby, ale všeobecně je možné říct, že jde o celkovou ochranu sítí před kybernetickými útoky a hrozbami, aby byla zachována bezpečnost informací.

  Kyberbezpečnost je stále ještě relativně nový obor, proto je nevyhnutelné reagovat na specifické výzvy. Česko i Evropská unie se ale snaží přicházet s novými a efektivními řešeními a díky koordinaci a spolupráci na mezinárodní úrovni dokážeme reflektovat novou realitu v podobě dobře fungujících politik. Jelikož jde o velice rychle se vyvíjející obor, můžeme očekávat příchod zcela nových a přelomových technologií, jako například kvantové počítače nebo umělá inteligence, jež podstatně ovlivní používanou kryptografii i další oblasti. V prosinci 2020 Evropská komise představila Novou strategii kybernetické bezpečnosti EU, která má zabezpečit globální a otevřený internet tím, že využije a zdokonalí všechny nástroje a zdroje k zajištění bezpečnosti a k ochraně evropských hodnot a základních práv všech lidí.

  Článek v plném znění najdete na Kybernetická bezpečnost | Vláda ČR (vlada.cz).

  • Co je kybernetická bezpečnost? - Microsoft

   Kybernetická bezpečnost je sada procesů, osvědčených postupů a technologických řešení, které zvyšují ochranu vašich kritických systémů a sítí před digitálními útoky. Přístup k datům je dnes všudypřítomný a stále více lidí pracuje a připojuje se odkudkoli – škodliví aktéři na to reagovali vyvinutím sofistikovaných metod pro získání přístupu k vašim prostředkům s cílem odcizit data, sabotovat vaši firmu nebo vás finančně vydírat. Počet útoků se každým rokem zvyšuje a útočníci vyvíjí nové metody, jak se vyhnout odhalení. Efektivní program pro kybernetickou bezpečnost kombinuje uživatele, procesy a technologická řešení, aby se snížilo riziko narušení chodu firmy, finančních ztrát a poškození reputace kvůli útoku.

   Typy hrozeb a jak se před nimi chránit naleznete na odkazu Co je kybernetická bezpečnost? | Zabezpečení od Microsoftu.

   • Legislativa KB

    Dne 29. srpna 2014 vstoupil v platnost s účinností od 1. ledna 2015 zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, který byl již několikrát novelizován. 

    Aktuální znění zákona je účinné od 6. srpna 2022 a je dostupné na stránkách NÚKIB pod tímto odkazem: 

    Zákon o kybernetické bezpečnosti