Topic outline

 • Základní informace

  Kurz je určen všem pedagogům, kteří vedou maturitní, kvalifikační či jiné seminární práce na středních školách a gymnáziích. 

  Dozvíte se, jaké nástroje ulehčí vašim studentům práci s citováním, hledáním zdrojů i celkovou představou o tom, jak vypadá a co by měla obsahovat středoškolská kvalifikační práce. 

  Cílem je poskytnutí inspirace a sjednocení představ o tom, co a jak od studentů vyžadovat. Psaní středoškolských kvalifikačních prací se neřídí jednotnou koncepcí. Požadavky na studenty se často liší nejen na regionální úrovni, ale i v samotných školách.

  Opěrným materiálem kurzu je tzv. Vzorová středoškolská práce, která je sepsána jak v humanitní, tak přírodovědně orientované verzi. Smyslem vzorové práce je zhmotnit představu o tom, jak by mohla kvalifikační práce vypadat a srozumitelně vysvětlit časté problémy vznikající při psaní odborného textu. 


  Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě nabízí pedagogům metodickou pomoc v oblasti zavádění sš prací do svého kurikula. Studentům bezplatně pomáháme s psaním odborných textů a pedagogům nabízíme vzdělávací program pro třídy. Více informací na webu https://www.msvk.cz/sluzby/pro-skoly/ 

  Kontakt: studentcentrum@msvk.cz 

  • Vzorové práce

   Vzorové práce vznikly z iniciativy zaměstnanců Národní technické knihovny pro potřeby studentů a pedagogů, kteří píší a vedou maturitní, ročníkové a jiné kvalifikační středoškolské práce. Práce jsou publikovány pod licencí CC BY-NC-ND 4.0, která vyžaduje uvedení autora, znemožňuje práci užívat komerčně a provádět dodatečné úpravy díla.


   Cílem vzorové středoškolské práce je:

   • usnadnit studentům práci s odborným textem a zhmotnit představu o tom, jak by měl takový dokument vypadat
   • pomocí poznámek vysvětlit časté jevy, které se v odborném textu vyskytují
   • poskytnout opěrný bod pro učitele, kteří mohou na příkladech demonstrovat práci s textem, citování atd.

    

   Cílem vzorové středoškolské práce není:

   • identifikovat a vysvětlit všechny problémy
   • nahradit již fungující manuály a návody, které školy používají a stát se normativním dokumentem (použití této práce je na svobodném rozhodnutí každé školy/učitele)
   • obohatit vědění v oblasti biologie/humanitních věd (vycházet z textu nebo jej citovat pro tyto účely není vhodné, práce má pouze ilustrovat postup výzkumu, žádný skutečný výzkum proveden nebyl a tudíž prezentované výsledky nejsou podložené)
   • být plnohodnotnou středoškolskou prací (z hlediska obsahu i rozsahu, text pouze ilustruje náležitosti, se kterými mají studenti často problém)
  • Vymyšlení tématu, výzkumná otázka a hypotéza

   Výběr tématu je velmi důležitý, neméně důležitá je také správná specifikace problému. 

   Studenti se často spokojí s pouhým vymyšlením tématu práce, které samo o sobě dostatečně nespecifikuje jejich záměr, a proto je třeba zdůraznit následující doporučení: 

   • Aby psaní někam vedlo, je třeba stanovit problém - většinou je problém formulován pomocí výzkumné otázky. 
   • Krom výzkumné otázky se dá použít i hypotéza, tzn. tvrzení, který má student za úkol potvrdit nebo vyvrátit.
   • Správně formulovaná otázka nebo hypotéza je základ úspěchu, díky nim má psaní cíl a je možné rozvíjet nějakou myšlenku. 

   příloze této lekce je materiál, ve kterém se studenti dozví základní informace o výzkumné otázce i hypotéze:

  • Google Scholar (zdroje a citování)

   Google Scholar je vyhledávač odborných informací fungující na stejném principu jako klasický Google vyhledávač. 

   Studenti středních škol jsou zvyklí vyhledávat všechny informace na Googlu, Google scholar je jednoduchá a účinná alternativa pro vyhledávání odborných informací. 

   Po zadání klíčových slov se objeví seznam výsledků sestávající s publikací, akademických prací, článků atd. Výhodou Google Scholaru je možnost okamžitého citování - při kliknutí na obrázek uvozovek se objeví vygenerovaný záznam o zdroji (tzn. bibliografický záznam, který se uvádí do seznamu zdrojů). 

   Scholar


   Dotaz: "globální oteplování" AND "hladin* oceánů" - uvozovky zajistí, že vyhledávač hledá celou frázi. Hvězdička * na konci slova hladin* znamená, že vyhledávač bude nacházet všechny proměny slova, které se můžou měnit díky skloňování, tzn. hladin oceánů, hladiny oceánů, hladinou oceánů, hladinami oceánů... 


   Více informací o použití Google Scholaru najdete v návodu níže: 

  • Repozitáře vysokoškolských prací

   Theses - úložiště závěrečných prací, studenti se mohou inspirovat způsobem zpracování tématu. Je třeba upozornit na to, že diplomové práce se také citují. Antiplagiátorské systémy je prohledávají (prakticky jako první). https://theses.cz/ 

   theses

   Po kliknutí na diplomovou práci, je možné dostat se buď rovnou k textu akademické práce a nebo repozitář odkáže na úložiště konkrétní univerzity.

   thesess

   Vždy je třeba vzít v úvahu také posudky oponenta a školitele - je možné, že práce byla obhájena, ale studentovi mohli něco podstatného vytknout (a on už to logicky z textu odstranit nemohl). 


   • Citování pomocí CitacePro

    Citace PRO je komerční citační software určený pro instituce. Vyznačuje se podporou více citačních stylů, uživatel má k dispozici úložiště, samozřejmostí jsou funkce umožňující spolupráci při tvorbě citací, institucionální přihlašování a další funkce.

    Zadáte název knihy nebo článku, ISBN nebo DOI a systém vytvoří citaci za vás dle údajů získaných z ověřených zdrojů. Můžete citovat nejen dle normy ČSN ISO 690, ale využít lze další známé citační styly jako APA, MLA, AMA, IEEE, CSE, Chicago, Turabian a mnoho dalších.


   • Kurz: Napíšu diplomku

    Napíšu diplomku je několikadílný videokurz pro studenty vysokých škol, který pojednává o psaní bakalářské/diplomové práce od začátku až do konce. 

    Přestože je deklarována vysokoškolská úroveň, informace jsou předávány snadno a srozumitelně i pro středoškoláky

    Kurz v tuto chvíli zpracovává 9 témat:

    • Výběr tématu + formulace/specifikace výzkumné otázky nebo hypotézy 
    • Jak začít psát - praktické rady jak na to 
    • Jak a kde hledat zdroje 
    • Google dokumenty a jak usnadní psaní práce 
    • Struktura práce (úvod, závěr, abstrakt...) 
    • Dotazníková šetření (dotazníky, rozhovory, kódování...) 
    • Formální úprava textu (číslování stránek, generování obsahu, popisky obrázků...) 
    • Citování (generování citací, citační manažery a jak si to maximálně ulehčit)
    • Jak se vyjadřovat v diplomce 


    Celý playlist je k dispozici na YouTube kanále knihovny: